4 Vende Vakant ‘Mjek  Anestezist Reanimator’ prane Sherbimit te Anestezi Reanimacion (03.10.2023)

(Shiko Njoftimin)

Konkurs mbyllet pa kandidat fitues.(19.10.2023)

1 (një) vend vakant mjek pranë Shërbimit të Nefrologjisë dhe Hemodializës (19.09.2023)

(Shiko Njoftimin)

1 (një) Mjekpranë Shërbimit të Nefrologjisë dhe Hemodializës, kandidatët janë renditur në rend zbritës duke shpallur fitues, znj.Amantia Imeraj; (16.10.2023)

       – Znj. Amantia Imeraj

       – Z. Erind Cafi

       – Znj. Larisa Shehaj 

1 (një) vend vakant mjek pranë Njesisë Klinike të Imazherisë, pranë Shërbimit të Imazherisë dhe Mjekësisë Nukleare (19.09.2023)
1 (një) Mjekpranë Njësisë Klinike të Imazherisë pranë Shërbimit të Imazherisë dhe Mjekësisë Nukleare; konkursi mbyllet me fitues me të vetmin kandidat, (16.10.2023)   
      Z. Shuaip Beqiri
1 (një)vende te lira pune në pozicionin  ”Mjek”, pranë Sherbimit te Kirurgjise Vaskulare pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza”.(27.05.2021)
Kriteret e shpalljes
Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek ne:
Sherbimin e Kirurgjise Vaskulare prane QSUT, me kandidature fituese znj. Julinda Koçi(02.08.2021)
1(një) vend te lirë pune në pozicionin  ”Mjek”, në  Sherbimin e Sëmundjeve Infektive pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza”.(27.05.2021)
Kriteret e shpalljes
Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek ne:
Sherbimin e Semundjeve Infektive, prane QSUT, me kandidature fituese znj. Edlira Petoshati(02.08.2021)
1(një) vend te lirë pune në pozicionin  ”Mjek”, pranë Kabinetit te Hemodinamikes pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza”.(27.05.2021)
Kriteret e shpalljes
Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek ne:
Kabinetin e Hemodianmikes, Sherbimi i Kardiologjise  prane QSUT, me kandidature fituese z. Edison Katana(02.08.2021)
2dy) vende te lira pune në pozicionin  ”Mjek Okulist”, pranë Sherbimit te Okulistikes pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza”.(27.05.2021)
Kriteret e shpalljes
1 (një)vend i lire pune në pozicionin  ”Mjek”, pranë Sherbimit te  Neurologjise pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza”.(15.06.2021)
Kriteret e shpalljes
1(nje) “Mjek” prane Sherbimit te  Neurologjise mbyllet pa kandidate fitues(22.10.2021)

1(nje) vend te lire pune ne pozicionin  “Mjek Onkolog”, ne  Sherbimin e Onkologjise pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza”(25.06.2021)

(Shiko Njoftimin)

1(nje) ‘Mjek Onkolog’ ne Sherbimin e Onkologjike-  Konkursi mbyllet  me kandidate fitues_Znj. Borjana Jahaj(13.09.2021)

1(nje) vend te lire pune ne pozicionin  “Mjek”, prane Urgjences se Specialiteteve(Spitali Francez) pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (02.08.2021)
1(nje) ‘Mjek’ ne Urgjencen e Specialiteteve (Spitali Francez) –  Konkursi mbyllet pa kandidate fitues(13.09.2021)
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin  ”Mjek”, prane Sherbimit te Diegie-Plastikes pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (02.08.2021)
1(nje) “Mjek” ne Sherbimin e Djegie-Plastikes-Konkursi mbyllet pa kandidate fitues(13.09.2021)
 
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin ”Mjek Pediater”, prane Njesise se Urgjences Pediatrike ne Sherbimin e Urgjences dhe Pediatrise se Pergjithshme  pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (02.08.2021)
1(nje) “Mjek” ne Njesine e Urgjences Pediatrike-Konkursi mbyllet pa kandidate fitues(13.09.2021)
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin ”Mjek ”, prane Sherbimit te Onkohematologjise Pediatrike pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (02.08.2021)
1(nje) “Mjek” ne Sherbimin e Onkohematologjise Pediatrike-Konkursi mbyllet pa kandidate fitues(13.09.2021)
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin “Mjek” prane Sherbimit te Reumatologjise pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (04.08.2021)
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin “Mjek” prane Sherbimit te Diegies-Plastikes pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (13.09.2021)
Rezultatet e konkursit te shpallur ne QSUT “Nënë Tereza” per pozicioni Mjek pranë Sherbimit të Diegies-Plastikes:
z. Panajot Papa – Fitues(08.11.2021)
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin “Mjek” prane Njesise se Urgjences Peditarike pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (13.09.2021)
1(nje) “Mjek” prane Njesise se Urgjences Peditarike mbyllet pa kandidate fitues(22.10.2021)
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin “Mjek” prane Sherbimit te Onkohematologjise pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (13.09.2021)
1(nje) “Mjek”prane Sherbimit te Onkohematologjise mbyllet pa kandidate fitues(22.10.2021)
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin “Mjek” prane Sherbimit te Urgjences dhe Peditarise se Pergjithshme pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (13.09.2021)
1(nje) “Mjek” prane Sherbimit te Urgjences dhe Peditarise se Pergjithshmem mbyllet pa kandidate fitues(22.10.2021)
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin “Mjek” prane Sherbimit te Toksikologjise Klinike pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (13.09.2021)
1(nje) “Mjek”  prane Sherbimit te Toksikologjise Klinike mbyllet pa kandidate fitues(22.10.2021)
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin  “Mjek”, prane Urgjences se Specialiteteve(Spitali Francez) pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (22.10.2021)
1(nje) “Mjek” prane Urgjences se Specialiteteve(Spitali Francez) mbyllet pa kandidate fitues(16.12.2021)

1(nje) vend te lire pune ne pozicionin  ”Mjek”, prane Sherbimit te Diegie-Plastikes pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (20.12.2021)(Shiko Njoftimin)Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek ne:Sherbimin e Diegie-Plastikes, prane QSUT me kandidature fituese Znj. Senera Hoxha (22.02.2022)

1(nje) vend te lire pune ne pozicionin  ” Mjek Pneumolog”,prane Sherbimit i Hipertonise dhe Mjekesise Interne pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza” (16.03.2022)
1(nje) “Mjek Pneumolog” prane Sherbimit i Hipertonise dhe Mjekesise Interne mbyllet pa kandidate fitues(08.04.2022)
1 (një) vend të lirë  pune në pozicionin “Mjek”, pranë Kabinetit të Hemodinamikës , në Shërbimin e Kardiologji I (06.06.2022)
2(dy) vende te lira pune ne pozicionin  ” Mjek ”,prane Njesise Klinike te Imazherise ne Shërbimin e Imazherisë dhe Mjekësisë Nukleare  pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza” (09.09.2022)
2(dy) vende te lira pune ne pozicionin  ” Mjek ”,prane Sherbimit te Reanimacionit Pediatrik  pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza” (09.09.2022)
1 (një) vend vakant në pozicionin “Mjek” në Shërbimin O.R.L (20.10.2022)
Rezultatet e konkursit te shpallur ne QSUT “Nënë Tereza” per pozicioni Mjek pranë Sherbimit të O.R.L : z. Tedi Minarolli – Fitues(16.12.2022).
1 (një) vend vakant në pozicionin “Mjek”  në Njesinë e Urgjencës Pediatrike pranë Shërbimit të Urgjencës dhe Pediatrisë së Përgjithshme.(20.10.2022)
1 (një) vend vakant në pozicionin “Mjek”  pranë Urgjencës së Specialiteteve (Spitali Francez)(20.10.2022)
Konkursi eshte anulluar dhe mbyllet pa kandidat fitues (16.12.2022).
2 (dy) vende vakante në pozicionin “Mjek Anestezist-Reanimator”  pranë Shërbimit të Anestezi – Reanimacionit.(20.10.2022)
1 (një) vend vakant në pozicionin “Mjek” pranë Shërbimit të Kirurgjisë Vaskulare.(20.10.2022)
1 (një) vendi vakant në pozicionin “Mjek” pranë Njësisë Klinike të Imazherisë (08.03.2023)
Publikohen rezultatet e Faza I te konkursit te shpallur ne QSUT “Nënë Tereza” per pozicionin “Mjek” pranë Njësisë Klinike të Imazherisë : 
  1. Eni Mehmeti
Faza II  “Intervista me gojë” do të zhvillohet ditën e hënë, datë 20.03.2023, ora 11:00, në ambjentet e Drejtorisë së Përgjithshme të QSUT “Nënë Tereza”.(17.03.2023)
Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek prane Klinikes te Imazherise, ne Sherbimin e Imazherise dhe Mjekesise Nukleare, me kandidature fituese Znj. Eni Mehmeti (31.03.2023)
2 (dy) vende vakante në pozicionin “Mjek Anestezist-Reanimator”  pranë Shërbimit të Anestezi – Reanimacionit.(01.06.2023)
Konkursi mbyllet me nje kandidature fituese, z. Marsel Dhima 
2(dy) ” Mjek Urgjentist” pranë Shërbimit të Urgjencave Polivalente, Poli i Administrimit të Integruar të Spitalit Polivalent.(01.06.2023)
Konkursi mbyllet pa kandidat fitues.

4 (katër) vende vakante në pozicionin “Mjek Urgjentist” pranë Shërbimit të Urgjencave Polivalente (20.07.2023)

(Shiko Njoftimin)

Kandidatët janë renditur në rend zbritës duke shpallur fitues, të tre kandidatët(15.08.2023)

– znj. Albana Koçiaj

– z. Elton Dervishi

– z. Daniel Andoni

4 (katër) vende vakante në pozicionin “Mjek Anestezi-Renimator” pranë Shërbimit të Anestezi-Reanimacionit (20.07.2023)

(Shiko Njoftimin)

Mbyllet pa kandidat fitues, pasi nuk ka patur aplikantë(15.08.2023)

2 (dy) vende vakante në pozicionin “Mjek” pranë Shërbimit të Pediatrisë së Specialiteteve 2. (20.07.2023)

(Shiko Njoftimin)

Kandidatët janë renditur në rend zbritës duke shpallur fitues, dy kandidatët e parë; (15.08.2023)

– znj. Xhentila Doka 

– znj. Era Kurti

– znj. Lurjana Asllanaj

2 (dy) vende vakante në  pozicionin “Mjek” pranë Shërbimit të Kardiokirurgjisë (20.07.2023)

(Shiko Njoftimin)

Kandidatët janë renditur në rend zbritës duke shpallur fitues, dy kandidatët e parë (15.08.2023)

– znj. Fjorba Mana

– z. Devis Pëllumbi

– z. Ilir Tanku

1(një) vend vakant në pozicionin “Mjek” pranë Shërbimit Neurovaskular (20.07.2023)

Mbyllet me kandidat fitues, aplikantin e vetëm (15.08.2023) Z. Redon Uruci.

1 (një vend vakant në pozicionin “Mjek” në Kabinetin e Hemodinamikës pranë Shërbimit Kardiologji I. (20.07.2023)

Mbyllet me kandidat fitues, aplikantin e vetëm (15.08.2023)Z. Donald Mance


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm