1 (një)vende te lira pune në pozicionin  ”Mjek”, pranë Sherbimit te Kirurgjise Vaskulare pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza”.(27.05.2021)
Kriteret e shpalljes
Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek ne:
Sherbimin e Kirurgjise Vaskulare prane QSUT, me kandidature fituese znj. Julinda Koçi(02.08.2021)
1(një) vend te lirë pune në pozicionin  ”Mjek”, në  Sherbimin e Sëmundjeve Infektive pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza”.(27.05.2021)
Kriteret e shpalljes
Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek ne:
Sherbimin e Semundjeve Infektive, prane QSUT, me kandidature fituese znj. Edlira Petoshati(02.08.2021)
1(një) vend te lirë pune në pozicionin  ”Mjek”, pranë Kabinetit te Hemodinamikes pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza”.(27.05.2021)
Kriteret e shpalljes
Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek ne:
Kabinetin e Hemodianmikes, Sherbimi i Kardiologjise  prane QSUT, me kandidature fituese z. Edison
Katana(02.08.2021)
2(dy) vende te lira pune në pozicionin  ”Mjek Okulist”, pranë Sherbimit te Okulistikes pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza”.(27.05.2021)
Kriteret e shpalljes
1 (një)vend i lire pune në pozicionin  ”Mjek”, pranë Sherbimit te  Neurologjise pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza”.(15.06.2021)
Kriteret e shpalljes
1(nje) “Mjek” prane Sherbimit te  Neurologjise mbyllet pa kandidate fitues(22.10.2021)

1(nje) vend te lire pune ne pozicionin  “Mjek Onkolog”, ne  Sherbimin e Onkologjise pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza”(25.06.2021)

(Shiko Njoftimin)

1(nje) ‘Mjek Onkolog’ ne Sherbimin e Onkologjike-  Konkursi mbyllet  me kandidate fitues_Znj. Borjana Jahaj(13.09.2021)

1(nje) vend te lire pune ne pozicionin  “Mjek”, prane Urgjences se Specialiteteve(Spitali Francez) pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (02.08.2021)
1(nje) ‘Mjek’ ne Urgjencen e Specialiteteve (Spitali Francez) –  Konkursi mbyllet pa kandidate fitues(13.09.2021)
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin  ”Mjek”, prane Sherbimit te Diegie-Plastikes pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (02.08.2021)
1(nje) “Mjek” ne Sherbimin e Djegie-Plastikes-Konkursi mbyllet pa kandidate fitues(13.09.2021)
 
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin ”Mjek Pediater”, prane Njesise se Urgjences Pediatrike ne Sherbimin e Urgjences dhe Pediatrise se Pergjithshme  pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (02.08.2021)
1(nje) “Mjek” ne Njesine e Urgjences Pediatrike-Konkursi mbyllet pa kandidate fitues(13.09.2021)
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin ”Mjek ”, prane Sherbimit te Onkohematologjise Pediatrike pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (02.08.2021)
1(nje) “Mjek” ne Sherbimin e Onkohematologjise Pediatrike-Konkursi mbyllet pa kandidate fitues(13.09.2021)
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin “Mjek” prane Sherbimit te Reumatologjise pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (04.08.2021)
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin “Mjek” prane Sherbimit te Diegies-Plastikes pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (13.09.2021)
Rezultatet e konkursit te shpallur ne QSUT “Nënë Tereza” per pozicioni Mjek pranë Sherbimit të Diegies-Plastikes:
z. Panajot Papa – Fitues(08.11.2021)
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin “Mjek” prane Njesise se Urgjences Peditarike pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (13.09.2021)
1(nje) “Mjek” prane Njesise se Urgjences Peditarike mbyllet pa kandidate fitues(22.10.2021)
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin “Mjek” prane Sherbimit te Onkohematologjise pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (13.09.2021)
1(nje) “Mjek”prane Sherbimit te Onkohematologjise mbyllet pa kandidate fitues(22.10.2021)
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin “Mjek” prane Sherbimit te Urgjences dhe Peditarise se Pergjithshme pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (13.09.2021)
1(nje) “Mjek” prane Sherbimit te Urgjences dhe Peditarise se Pergjithshmem mbyllet pa kandidate fitues(22.10.2021)
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin “Mjek” prane Sherbimit te Toksikologjise Klinike pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (13.09.2021)
1(nje) “Mjek”  prane Sherbimit te Toksikologjise Klinike mbyllet pa kandidate fitues(22.10.2021)
1(nje) vend te lire pune ne pozicionin  “Mjek”, prane Urgjences se Specialiteteve(Spitali Francez) pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (22.10.2021)
1(nje) “Mjek” prane Urgjences se Specialiteteve(Spitali Francez) mbyllet pa kandidate fitues(16.12.2021)

 

1(nje) vend te lire pune ne pozicionin  ”Mjek”, prane Sherbimit te Diegie-Plastikes pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza (20.12.2021)

(Shiko Njoftimin)

Mbylljen e konkursit per pozicionin Mjek ne:

Sherbimin e Diegie-Plastikes, prane QSUT me kandidature fituese Znj. Senera Hoxha (22.02.2022)

1(nje) vend te lire pune ne pozicionin  ” Mjek Pneumolog”,prane Sherbimit i Hipertonise dhe Mjekesise Interne pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza” (16.03.2022)
1(nje) “Mjek Pneumolog” prane Sherbimit i Hipertonise dhe Mjekesise Interne mbyllet pa kandidate fitues(08.04.2022)


skanoni te gjitha faqet me shenime

bashkoni të gjitha certifikatat në një dokument të vetëm